Plengier
Kabinettet AB, Linnégatan 3, 5tr 114 47 Stockholm
Tel: +46 (0)70 69 48 307 | janolofsson@kabinettet.se
Kabinettet AB

Kabinettet är ett rådgivningsföretag specialiserat på rådgivning vid förvärv, avyttringar och fusioner - Mergers & Acquisitions (M&A) samt rådgivning avseende genomgripande strukturförändringar ofta i samband med M&A -aktiviteter.

Kabinettet fokuserar på företag verksamma inom handel, tjänster och lätt produktion. På mediaområdet samarbetar Kabinettet med Stella Advisors, London och Stockholm. Se www.stellaadvisors.com

Kabinettet baserar sin rådgivning på lång erfarenhet inom corporate finance med fokus på M&A samt lång praktiskt erfarenhet från företagsledande roller inom handel, tjänster och lätt industri.

Kabinettets rådgivningsverksamhet kombineras inte sällan med styrelseuppdrag och ägarandelar.

Kabinettet AB grundades 1981 och börnoterades 1985 som holdingbolag för en samling företag i vitt skilda branscher. Bolaget var en tidig aktör inom kapitalförädling, genom att förvärva, förädla och försälja små och medelstora bolag. Kabinettet köptes upp från börsen 1988 och innehaven avvecklades. Sedan 1991 har Kabinettet haft nuvarande inriktning

Kabinettet
Kabinett-et (Sv Akademins Ordlista)
1. nära rådgivare till beslutfattare på hög nivå
2. mindre rum för förtroliga samtal
3. skåp för förvaring av värdesaker
Kabinettet
Stockholm: +46 8 255402
Åre: +46 647 53380
Sannäs: +46 525 22042
Copyright © 2010 Kabinettet AB