Plengier
Kabinettet AB, Linnégatan 3, 5tr 114 47 Stockholm
Tel: +46 (0)70 69 48 307 | janolofsson@kabinettet.se
Genomförda affärer

Exempel på Corporate Finance uppdrag med Jan Olofsson som rådgivare.

Kabinettet Tombstones

Branschfokus
Kabinettets branschmässiga erfarenhet ligger företrädesvis inom handel, media, tjänster och konsumentvaror
Stockholm: +46 8 255402
Åre: +46 647 53380
Sannäs: +46 525 22042
Copyright © 2010 Kabinettet AB