Plengier
Kabinettet AB, Linnégatan 3, 5tr 114 47 Stockholm
Tel: +46 (0)70 69 48 307 | janolofsson@kabinettet.se
Rådgivning i Strukturfrågor

Kabinettets ägare, Jan Olofsson, har under många år verkat i företagsledande ställning med inriktning på förändringsarbete framförallt inom handel, tjänster och lätt produktion som t ex detaljhandel, IT, distribution, förlags- och tryckeriverksamhet. Jan Olofsson har också som styrelseledamot, delägare och konsult verkat i ett antal bolag med rådgivning i framförallt strategi-, struktur- och förändringsarbete.

Bland uppdragsgivarna återfinns:

Arkitektkopia AB Sveriges ledande företag inom dokumenthantering
Bindomatic AB Internationell producent av limbindningsutrustning.
Cloetta AB Nordens största konfektyrtillverkare.
ICA Gruppen AB Nordens största dagligvaruhandel.
Init AB IT - konsultföretag.
Koneo AB IT - tjänster och produkter på 50 orter i Sverige.
Printley AB Tryckeriverksamhet för främst detaljhandel.
Pocketgrossisten AB Distributör av pocketböcker.
Saven AB Distributör av IT - Hardware
Silva AB Världsledande producent av kompasser och friluftsutrustning.
Sportsmarked Nordic AB Distributör av sport- och fritidsprodukter.
Stella Advisors Corporate Finance och strategirådgivning för Nordisk mediaindustri

 

Tjänster
Rådgivning inför

  • Försäljning
  • Förvärv
  • Avveckling
  • Ompositionering
  • Upphandling av Corporate Finance tjänster


Framförallt verksamma inom

  • Detaljhandel
  • Media
  • Distribution
  • IT/Informationshantering
  • Lätt produktion
Stockholm: +46 8 255402
Åre: +46 647 53380
Sannäs: +46 525 22042
Copyright © 2010 Kabinettet AB