Plengier
Kabinettet AB, Linnégatan 3, 5tr 114 47 Stockholm
Tel: +46 (0)70 69 48 307 | janolofsson@kabinettet.se
Förvärv & Fusioner

Kabinettets ägare, Jan Olofsson, har lång erfarenhet av M&A både som företagsledare och rådgivare. Jan Olofsson har 20 års erfarenhet från Esselte åren 1972-1991 när Esselte genomförde en förvärvsbaserad internationalisering med ett 50-tal förvärv bl a av Oxford Pendaflex, Dymo Industries och Letraset. Var och en av dessa förvärv var vid förvärvningstidpunkten det största förvärv ett svenskt företag gjort i utlandet. Jan Olofsson var verksam i Esselte i olika företagsledande befattningar bl a som Vice President Business Development i Stockholm och London och under de sista fem åren som vice VD/stf koncernchef i Esselte AB.

Åren 1991-2005 var Jan Olofsson Head of Mergers & Acquisition/Deputy Head of Coprorate Finance inom Handelsbanken. Där ansvarade Jan Olofsson för bankens M&A- rådgivningsverksamheten i Norden. Utöver chefsrollen genomförde Jan Olofsson som kundansvarig och/eller projektledare ett 80-tal rådgivningsuppdrag inom försäljningar, fusioner och börsintroduktioner. Åren 2006-2009 var Jan Olofsson Senior Advisor med ansvar för ett antal större corporate finance kunder i banken.

Kabinettet AB

Se flera genomförda affärer
Rådgivningstjänster
  • Upphandling av M&A tjänster

  • Upphandling av börsintroduktioner

  • Genomförande av förvärv

  • Genomförande av försäljningar

  • Genomförande av fusioner

  • Inhyrd projektledning i M&A uppdrag

  • Second opinion i föreslagna transaktioner
Stockholm: +46 8 255402
Åre: +46 647 53380
Sannäs: +46 525 22042
Copyright © 2010 Kabinettet AB